Obrazovanje korisnika je važan čimbenik u određivanju uspješnosti IT projekta. Stoga našim korisnicima omogućujemo obuku za korištenje raznovrsnih programa:
 • uredsko poslovanje - MS Office
 • operativnih sustava Microsoft Windows XP i Vista
 • CAD alati - AutoCAD
 • SAP korisničko obrazovanje

Ovo obrazovanje održavamo na lokaciji korisnika ili u našoj posebno opremljenoj informatičkoj učionici.

Između ostalih, educirali smo korisnike sljedećih tvrtki: 

 • Hrvatske telekomunikacije
 • Ministarstvo pravosuđa
 • Puris d.d. Pazin
 • Riječka banka d.d. PJ Pazin
 • Agrolaguna d.d. Poreč
 • Rivijera holding Poreč
 • Lagunacommerce d.d. Poreč
 • Urbis 72 Pula
 • Vodovod Pula
 • Gradine Pula
 • Bina Istra d.d. Vranje
 • Dom zdravlja Poreč i Rovinj
 • ACI club d.d. Opatija
 • Učka konzalting d.d. Pazin
 • Usluga d.o.o. Pazin

 

 ACI d.d. Opatija
 
Agrolaguna d.d. Poreč
 Više korisnika u ICE učionici
 Tečaj ACI d.d. Opatija  Tečaj Puris d.d. Pazin  Tečaj Ljekarna Kaštel Pazin