Puris d.d. Pazin - (Integrirani informacijski sustav, računalna, mrežna i komunikacijska oprema, unutarnje kabliranje, te vanjsko povezivanje više zgrada optičkim kablovima, specifičnost je i “mokra” proizvodnja; edukacija korisnika – od 1989.g),
Puris 

Adriatic Croatia Internatonal Club d.d. Opatija - (Integrirani informacijski sustav, recepcijsko poslovanje marina na 21 lokaciji, računalna, mrežna i komunikacijska oprema, unutarnje kabliranje – od 1989 g. - od 1986 pojedini djelatnici, edukacija korisnika) ACI

Agrolaguna d.d. Poreč - (računalna, mrežna i komunikacijska oprema, kabliranje, - od 1990 g., edukacija korisnika)

Agrolaguna

Agrokor 


Zračna luka d.o.o. Pula, - (Integrirani informacijski sustav, računalna, mrežna i komunikacijska oprema, unutarnje kabliranje, od 1993 g.)
Zračna luka pula 

Usluga d.o.o. Pazin - (Integrirani informacijski sustav, računalna, mrežna i komunikacijska oprema, kabliranje, - od 1989 g., edukacija korisnika)
Usluga Pazin 

Grad Šibenik - (Komunalni informacijski sustav sa obračunom i evidencijom 12 različitih naknada i preko 30.000 izdanih računa godišnje)

 

 

Plava Laguna d.d. Poreč - (izrada mreža u upravnoj zgradi i svim hotelima i servisima, isporuka glavnog poslovnog servera, internet servera, proxy servera, razvojnog servera, velikog broja osobnih računala, komunikacijsku opremu i sl. od 1995 g.
Plava laguna 

Riviera Holding d.d. Poreč - Isporuka većeg broja pojedinačnih i glavnih računala (od četiri glavna računala (servera)isporučeni su (poslovni, internet, proxy, razvojni). Računalne mreže u upravnim zgradama i hotelima, isporuku 19” ormara za smještaj računalne opreme, te kompletna komunikacijska mreža - od 1995 g. do 2000. g., edukacija korisnika.
Riviera 

Grad Pazin - (računalna, mrežna i komunikacijska oprema – od 1999 g.),
Grad pazin 

Istarski vodovod d.d. Buzet - (računalna, mrežna i komunikacijska oprema, unutarnje kabliranje, te vanjsko povezivanje više zgrada optičkim kablovima - od 1989 g.),
Istarski vodovod 

HT TKC Pazin - (računalna, mrežna i komunikacijska oprema, unutarnje kabliranje, više poslovnih zgrada od 1994 g. – 2003 g., edukacija korisnika),
T HT

BCOOP d.d. Buje - (mrežna i komunikacijska oprema, unutarnje kabliranje, optika - od 1994 g. – 2000 g.) Bcoop 

Istracommerce d.d. Pazin - (računalna, mrežna i komunikacijska oprema, kabliranje, - od 1994 g. – 1999 g.)
Istracommerce 

Cimos P.P.C Buzet - (računalna, mrežna i komunikacijska oprema, - od 2003 g. – 2005 g.)
Cimos

Ministarstvo pravosuđa - Županijski sud u Puli, Općinski sud u Pazinu, Općinski sud u Puli - (računalna, mrežna i komunikacijska oprema, kabliranje, - od 1994 g. – 1997 g., edukacija korisnika)  Image

Vodovod d.o.o. Pula - (računalna, mrežna i komunikacijska oprema, kabliranje, - od 1999 g., edukacija korisnika) Vodovod Pula 

Bina – Istra upravljanje i održavanje d.o.o. Lupoglav - (računalna, mrežna i komunikacijska oprema, kabliranje, - od 1989 g., edukacija korisnika)
Bina istra 

Erste bank Rijeka - edukacija korisnika Erste bank