Ponedjeljak – Petak                08:00 – 16:00

Osim za vrijeme državnih praznika.

Prijava zahtjeva za intervencijom u bilo koje vrijeme (24/7 - 365):

PREPORUČENO - putem prijave na sustav službe za korisnike ovdje

OSTALO: 

  • ICE web forma
  • e-pošte moguća

 

Prijave i savjetovanje putem telefona obavljaju svakim radnim danom od 09:00 - 11:00 i 13:00 -15:00 sati.

 

Sukladno s važećim Ugovorima, ICE Služba za korisnike dostupna je 24/7. U tom slučaju bez obzira na radno vrijeme dežurni zaposlenik službe za korisnike će u skladu sa vremenima odaziva i označenom žurnošću odazvati se na intervencije koje je korisnik prijavio.