SAP Business All-in-One paket lokaliziran za Hrvatski sadrži najvažnije poslovne funkcionalnosti, a njegove velike prednosti su:
- brza implementacija bez rizika
- pouzdanost rješenja
- dokazanost rješenja

 

 

 

 

Financijsko računovodstvo
Za potrebe financijskog računovodstva SAP Business All-in-One osigurava pristup potrebnim informacijama u stvarnom vremenu, te unapređuje učinkovitost financijske služe vaše tvrtke. Paket sadrži slijedeće osnovne funkcionalnosti za financijsko računovodstvo:
- Upravljanje glavnom knjigom
- Bilanca i RDG
- Analitika kupaca
- Analitika dobavljača
- Računovodstvo osnovnih sredstava
- Računovodstvo zaliha
- Porezno računovdostvo

Prodaja i distribucija
SAP Business All-in-One sadrži paramtere i funckije za smanjenje administratvinih troškova kroz automatizaciju upravljanja prodajinim nalozima, te doprinosi zadovoljstvu kupaca kojima se pružaju točne i pravodobne informacije. Prodajna funkcionalnost upravlja kompletnim procesom od prodajnog naloga kupca do naplate, uključujući odgovore na upite, ponude, kreiranje prodajnih naloga, obradu kao i upravljanje ugvorima i procesom fakturiranja. Funkcionalnost distribucije omogućuje da se kroz proces isporuke i otpreme učinkovito zaokruži nalog kupca. Paket podržava slijedeće procese:
- Upravljanje nalozima za prodaju
- Upravljanje ugovorima
- Fakturiranje

Upravljačko računovodstvo
SAP Business All-in-One omogućuje praćenje i kontrolu podataka o rezultatima poslovanja vaše tvrtke u poslovnom okruženju, te je potpuno integriran s transackijama i operacijama vaše cijele tvrtke. Računovodstvo vodi potpune, točne i revidirane knjige u svrhu zakonskog izvještavanja i upravljanja poslovanjem, te predstavlja izvor podataka za analitike koje vašoj tvrtki omogućuju strogu kontrolu profitabilnosti. Ovaj paket sadrži slijedeće funkcionalnosti:
- Računovodstvo troškovnih centara
- Računovodstvo profitnih centara
- Računovodstvo internih naloga
- Računovodstvo profitabilnosti
Nabava, skladištenje i logistika
U paket SAP Business All-in-One uključena je podrška poslovnim scenarijima unutar nabave, skladištenja i logistike za vaš cjelokupniposlovni ciklus, od samouslužnih zahtjevnica do fleksibilnog fakturiranja i plaćanja. Paket također omogućuje optimizaciju fizičkog tijeka materijala.
- Zahtjevnica
- Obrada narudžbenica
- Evidencija primiki materijala
- Ovjera faktura
- Upravljanje ugovorima
- Upravljanje zalihama i skladištem, uključujući inventuru i fizički promet robe

Proizvodnja
Proizvodnja pokriva životni ciklus matičnih podataka vezanih za proizvod, kao npr. strukture proizvoda, rute i dokumentacija od kreiranja do povlačenja proizvoda. Također sadrži i funkcije za upravljanje i isporuku širokog raspona informacija o proizvodu, uz izravan pristup najnovijim podacima.
- Planiranje proizvodnje
- Izvršenje proizvodnje
- Proizvodnja po narudžbi
- Procesna proizvodnja



Izvještaji
SAP Business All-in-One sadrži alate za izvještavanje koji vašoj tvrtki omogućuju postizanje izvanrednih rezultata u svojem poslovanja u djelatnosti. Izvještajne funkcije ovoga paketa podržavaju financijski menadžment i operacije, kao što su npr. slijedeći procesi:
- Financijsko i upravljačko izvješćivanje
- Financijsko planiranje i budžetiranje
- Upravljanje profitabilnošću
- Upravaljnje režijskim troškovima
- Analitika nabave
- Analitika upravljanja zalihama i skladištem
- Prodajna analitika

Upravljanje ljudskim kapitalom
Kako bi zadovoljili zahtjeve današnjeg gospodarstva utemeljenog na znanju, tvrtke moraju maksimalno povećati potencijal i produktivnost svojih zaposlenika. Ljudski je kapital od vitalnog značaja za uspjeh tvrtke. Kako bi to postigli potrebno je izvršiti transformaciju funkcije ljudskih resursa - HR (Human resources) u upravljanje ljudskim kapitalom - HCM (Human Capital Management)

Upravljanje kvalitetom
Upravljanje kvalitetom je sveobuhvatna aplikacija koja podržava tvrtku tijekom cjelokupnog životnog ciklusa proizvoda i u cijelom opskrbnom lancu. Ono nudi široki raspon funkcija i pomoćnih usluga koje su potpuno integrirana u rješenje SAP ERP s ciljem osiguranja i upravljanja kvalitetom proitvoda i sredstava. Rješenje je također okrenuto rpevenciji problema i kontinuiranom procesu unaprijeđivanja kvalitete proizvoda. 
Upravljanje projektima (PS - project system) - upravljanje projektima pokriva planiranje i procjenu budžeta, resursa potrebnih za izvođenje projekta te je omogućena analiza realizacije projekta te pregled planiranja i troškova. Upravljanje projektima obuhvaća:
- Osnovne postavke WBS strukture (work breakdown structure)
- Osnovne postavke za projekte
- Planiranje troškova

Održavanje (Plant maintenance) -
održavanje obuhvaća poslovne procese:
- Popravci na licu mjesta
- Povrati i popravci
- Preventivno održavanje
- Interno održavanje
Kompenzacije
U situacijama kada je poslovni subjekt u nemogućnosti platiti preuzete i dospjele obveze, kompenzacija se nameće kao značajan oblik podmirivanja obveza, jer je najveća prednost kompenzacije upravo namirenje obveza bez uporabe novca. Zbog toga se kompenzacija i koristi kao jedan od instrumenata za povećanje likvidnosti, jer je jedan dug namiren, a da nije utrošen novac.

Nadzorne knjige vanjske trgovine
Vanjska trgovina u SAP-ovom sustavu je evidencijski modul kreiran u skladu sa zakonski propisanim praćenjem vanjskotrgovinskih poslova u segmentu trgovine roba i usluga. Nadzorne knjige (NK) unutar SAP sustava podjeljene su u 6 tipova; promet robom, promet uslugama, ostali tekući poslovi, kreditni poslovi, izrana ulaganja, ostala kretanja kapitala.