Image   

 

ICE KIS 2009 komunalni je informacijski sustav koji obuhvaća specifičnosti vezane uz poduzeća koja se bave različitim komunalnim djelatnostima. ICE KIS modul rješenje za komunalno gospodarstvo namijenjeno je praćenju knjigovodstvenog i upravnog postupka pri obračunavanju raznih naknada, usluga i prihoda jedinica lokalne samouprave i komunalnih poduzeća. 

Matični podaci
Matični podaci modula ICE KIS sastoje se od svih relevantnih informacija vezanih uz obračun i naplatu komunalnih naknada. Tu se nalaze podaci o korisnicima, vrstama usluga i troškova, grupama korisnika, zonama, vrstama obračuna i naknada, a sve podržano brojnim mogućnostima pretraživanja

Obračun i plaćanje
ICE KIS svojim korisnicima omogućava definiranje neograničenog broja različitih usluga kao što su usluge zbrinjavanja otpada, grijanja, opskrbe plinom, vodom i odvodnjom, a svaka se usluga može obračunati po različitim modelima. ICE KIS nudi nebrojene mogućnosti obračuna, po vrsti obveznika, zoni, ulici, ili korisniku, te kombinaciji uvjeta. Moguće je vršiti i obračunavanje sa paušalnim vrijednostima potrošnje. Modul podržava i ispis računa prema postojećim oblicama računa, a koji se dodatno oblikuju prema željama korisnika. Modul ICE KIS omogućava i ispis opomena, rješenja te naloga za plaćanje.

Knjigovodstvo
Knjigovodstvo ICE KIS modula obuhvaća evidenciju dugovanja i potraživanja poslovnih partnera, financijske kartice poslovnih partnera, procedure za automatsko zatvaranje stavaka, knjiženje izlaznih računa i uplatnica u glavnu knjigu, liste dužnika, evidencija opomena, te paramterizirani obračun kamata kao i njihovo knjiženje, ispis i brisanje.


Usluge
- groblje
- čistoća
- voda/odvodnja
- zakupnine
- plin
- parkovi i nasadi

Blagajna
Modul ICE KIS evidentira i gotovinske uplate potrošača, kao i sve uplate i isplate poduzeća, te je povezana sa analitikom potrošača. Definiranjem sheme knjiženja vrši se automatsko knjiženje blagajne, a sustav podržava dnevnik blagajne kao i razna blagajnička izvješča.

Rješenja
U ICE KIS modulu obuhvaća se i izrada rješenja po svim osnovama koja se izdaju u sklopu komunalnog sustava. To su primjerice rješenja za komunalnu naknadu, porez na kuća za odmor, porez na reklame, porez na tvrtku i sl. Rješenja se nakon pripreme u aplikaciji mogu pojedinačno pregledati i nadopuniti.

Izvještaji
Izvještaji u ICE KIS komunalnom informacijskom sustavu obuhvaćaju široku lepezu različitih analitičkih i sintetičkih analiza prodaje i potrošnje (po kupcima, uslugama, organizacijama itd..), kontrolne liste, liste dužnika, liste izlaznih računa, potrošača, lokacija, uređaja za mjerenje...

Image

Rješenja i izvještaji dodatno se mogu oblikovati i uređivati, odnosno mogu se koristiti i prema predefiniranim predlošcima u Microsoft Office alatima.

Naknade
- komunalna naknada
- komunalni doprinos
- vodna naknada
- spomenička renta
- korištenje javne gradske površine
- koncesije
- porez na kuće za odmor
- porez na potrošnju
- porez na tvrtku
- porez na reklame

- vaše naknade...

   

Image

Image

Image

Image