Image 

Aplikacija ICE HCM za upravljanje ljudskim kapitalom integrirani je sustav kadrovske evidencije i obračuna plaća. Omogućuje potpunu evidenciju kadrovskih podataka svih zaposlenih u poduzeću, obračun plaća po različitim kriterijima te ispis svih potrebnih, zakonom propisanih obrazaca kao i proizvoljno definiranih izvješća i rekapitulacija.

Matični podaci
Podijeljeni u nekoliko kategorija, matični podaci djelatnika obuhvaćaju kompletan matični karton djelatnika kao i sve podatke potrebne za obračun plaća.

Obračun plaća
Za svako izvješće moguće je odrediti niz kriterija za ispis. Kada navedeni pregledi/liste sa pripadajućim kriterijima ne zadovoljavaju potrebe korisnika aplikacije, definiranjem predložaka postoji mogućnost samostalnog i fleksibilnog definiranja istih. Time je ostvarena potpuna otvorenost sustava za konfiguriranje i nadogradnju listi, koje u dijelu kadrovske evidencije nerijetko predstavljaju usko grlo.

Definiranjem i unosom svih parametara potrebnih za obračun broja dana godišnjeg odmora program pruža mogućnost automatskog obračuna broja dana godišnjeg odmora u nekoj godini za svakog pojedinog djelatnika sa štampanjem pripadajućih odluka te evidencijom stanja. Aplikacija omogućuje obračun plaća za više poduzeća – poslovnih subjekata istovremeno.

Pravilnim unosom raznih parametara moguće je potpuno fleksibilno definirati specifičan način obračuna plaća za svaki pojedini poslovni subjekt i maksimalno ga automatizirati. To znači, definirati sve potrebne vrste primanja, pripadajuće algoritme obračuna sa opcijama obračuna iz neto u bruto i obrnuto. Definiranjem potrebnih vrsta odbitaka/dodataka te unosom pripadajućih podataka ostvaruje se popuno automatiziran obračun i evidencija raznih administrativnih zabrana i kredita djelatnika. Obračun se za svaki poslovni subjekt može vršiti jednom ili više puta mjesečno (akontacija, razlika, plaća) za odabrani period, fond sati, sa (ne)uključenim obračunom odbitaka/dodataka i odabranoj vrsti poreza uz višekratno ponavljanje obrade. Podaci za obračun nalaze se u evidenciji rada. Uneseni mogu biti pojedinačno, skupno, preuzimanjem podataka iz uređaja za registraciju radnog vremena te preuzimanjem podataka iz «normativa». Za kontrolu podataka unesenih u evidenciju rada postoji nekoliko automatiziranih mehanizama kontrole, pa je mogućnost greške svedena na minimum.
atke potrebne za obračun plaća. Sve matične podatke djelatnika moguće je kroz niz definiranih obrazaca i izvješća dobiti na ekranu ili štampaču.  

Izvještaji
U sklopu listanja obračunatih podataka, razlikovati je moguće nekoliko grupa, unutar kojih se podaci uvijek mogu prema slobodnom odabiru dobiti na pisaču i/ili na ekranu. Podatke o isplatama plaća moguće je u sve banke, koje imaju definiran format, dostaviti na magnetnom mediju odn elektroničkom poštom. Potpuno automatizirano moguće je dobiti sve zakonom propisane obrasce: mjesečne i godišnje. Zbog čestih izmjena, način formiranja obrazaca definira se parametarski. Za neke obrasce postoji i mogućnost formiranja diskete. Za podatke, koji se iz obračuna plaća knjiže u analitičkom knjigovodstvu, predviđena je mogućnost štampanja rekapitulacije i/ili formiranja diskete, za određeni nivo organizacijske strukture.

Kao i u sustavu kadrovske evidencije, tako je i u sustavu obračuna plaća korisniku aplikacije dana mogućnost samostalnog definiranja novih izvješća. Za neki se izvršeni i odabrani obračun mogu se kreirati i ispisivati svi virmani istovremeno, grupirani u skupine ili pojedinačno. Postoji i mogućnost formiranja virmana na disketi odnosno Obrasca 47.  

 

 

 

 

 

                  

Image

Image

Image