Image 

ICE BIS 2009 je namijenjen poslovnim subjektima bez obzira na veličinu, otvoren je i prilagodljiv te omogućava jednostavnu nadogradnju prema specifičnim zahtjevima korisnika.

Značajke ICE BIS 2009 su potpuna integriranost, otvorenost, prilagodljivost i parametriziranost.

Moduli ICE BIS 2009:
 •  
  • Matični podaci
 • Knjigovodstvo (glavna knjiga i saldakonti)
 • Likvidatura i platni promet
 • Obrada izlaznih računa
 • Obračun PDV-a
 • Blagajničko poslovanje
 • Plan i analiza
 • Robno-materijalno i komercijalno poslovanje
 • Ljudski resursi
 • Praćenje imovine
 • Praćenje proizvodnje

Matični podaci
Definiranje i održavanje matičnih podataka zajednički za više modula. U matičnim podacima se definiraju korisnici, organizacijska struktura poslovnog subjekta, poslovni partneri, vrste dokumenata, pravila unosa dokumenata s pripadajućim predlošcima za knjiženje, artikli, skladišta, te ostali parametri sustava.

Knjigovodstvo (Glavna knjiga i saldakonti)
Knjiženje poslovnih događaja analitike gdje ne postoji automatsko knjiženje, ručno knjiženje, obračun i plaćanje kamata, obračun tečajnih razlika, zaključivanje obračunskog razdoblja, knjiženje glavne knjige, ispisivanje bilanci, izvješća i pregledi analitičkih konta, izvješća i pregledi saldakonti poslovnih partnera.

Likvidatura i platni promet
Evidencija ulaznih računa, likvidacija ulaznih računa s automatskim knjiženjem u saldakonti dobavljača i glavnu knjigu, izvješća i pregledi u vezi ulaznih računa. Evidencija izvoda, automatsko knjiženje izvoda, cesije i kompenzacije.

Obrada izlaznih računa
Evidencija nastanka izlaznih računa, evidencija stavaka izlaznih računa, ispisivanje izlaznih računa, automatsko knjiženje izlaznih računa u saldakonti i financijsko knjigovodstvo.

Obračun PDV-a
Obračun, evidencija i knjiženje poreza na dodanu vrijednost u financijsko knjigovodstvo.

Blagajničko poslovanje
Zaključivanje i obračun blagajne, ispisivanje blagajničkog izvješća, automatsko knjiženje u financijsko knjigovodstvo.

Plan i analiza
Definiranje i praćenje plana, izvješćivanje na temelju usporedbe planiranih i ostvarenih iznosa.

Robno materijalno i komercijalno poslovanje
Evidencija skladišnog ulaza i izlaza, evidencija potreba za materijalom ili robom, izrada kalkulacija, promjena cijena, evidentiranje inventura i knjiženje inventurnih razlika, praćenje realizacije prodaje, automatska knjiženje u saldakonti i glavnu knjigu.

Ljudski resursi
Evidenciju i praćenje podataka o zaposlenicima, evidenciju i praćenje radnog vremena, obračun plaća, izvješća i preglede u vezi s ljudskim resursima, automatsko knjiženje u knjigovodstvo.

Praćenje imovine
Praćenje imovine je podsustav koji omogućava evidenciju imovine, praćenje prometa imovine, te obračun amortizacije s automatskim knjiženjem u financijsko knjigovodstvo, te evidenciju inventure i inventurnih razlika.

Praćenje proizvodnje
Praćenje proizvodnje omogućava planiranje i realiziranje radnih naloga, s automatskim knjiženjima u financijsko knjigovodstvo

   Image


Image