Image

Rješenje ICE AGRO 2009 namjenjeno je praćenju proizvodnje u poljoprivredi. Ono omogućava vođenje evidencije, te planiranje, obradu i realizaciju radnih naloga

Praćenje proizvodnje

Praćenje proizvodnje - pekara, podrum - omogućava se zaprimanje narudžbi od kupaca, na osnovu kojih se generira radni nalog za proizvodnju, s time da se trebovanje materijala generira na osnovu definiranih normativa materijala. Narudžbe kupaca se konvertiraju u izdatnice prilikom isporuke robe, s time da se na osnovu izdatnica prema važećim komercijalnim uvjetima za pojedinog kupca formiraju računi, u slučaju pekare računi se formiraju periodički (15- dnevno). Primke od dobavljača, interne primke i interne međuskladišnice se evidentiraju u sistem. Omogućen je unos inventura, te kreiranje inventurnog elaborata. Prema definiranim predlošcima za određene vrste prometa omogućeno je knjiženje u glavnu knjigu (saldakonte) i knjigu izlaznih računa.

- Matični podaci aplikacije
- Unos dokumenata
- Radni nalozi
- Fakturiranje
- Inventura Analiza - pregledi i izvještaji

 ICE AGRO modul je dosada obuhvaćao praćenje proizvodnje mlijeka i mliječnih prerađevina, vina i maslinovog ulja, pekarske i slastičarske proizvode, proizvodnju u mesnoj industriji, a od čega izdvajamo slijedeće.

Praćenje proizvodnje u mesnoj industriji

Praćenje proizvodnje u mesnoj industriji. Omogućeno je vođenje evidencije o procesima u klaonici i preradi mesa, u smislu obrade narudžbi kupaca, planiranja i realiziranja proizvodnih radnih naloga vodeći računa o sljedljivosti u proizvodnom procesu

- Matični podaci aplikacije
- Prijem žive peradi u klaonicu
- Klanje i rasjecanje peradi
- Pakiranje svježe robe za isporuku kupcima
- Planiranje i generiranje radnih naloga
- Priprema smjesa za prerađevine
- Proizvodnja kobasica i ostalih gotovih proizvoda u pogonu prerade

Praćenje proizvodnje u pekarskoj industriji

ICE AGRO nudi i praćenje proizvodnje u pekarskoj industriji kroz zaprimanje narudžbi od kupaca, formiranje radnih naloga za pečenje kruha (kolača), te distribucija robe s evidentiranjem povrata. Modul je povezan s robno-materijalnim, i financijskim knjigovodstvom ICE BIS poslovno informacijskog sustava, ali kao i svi moduli ICE rješenja moguće ga je povezati sa drugim poslovno informacijskim sustavima.

- Matični podaci aplikacije
- Prijem narudžbi kupaca
- Formiranje radnih naloga
- Distribucija robe kupcima
- Evidentiranje povratnica
- Praćenje proizvoda purana

Praćenje proizvodnje purana

Kroz praćenje proizvodnje purana omogućava se vođenje evidencije o procesima u inkubatorskoj stanici, uzgoju purana za nesenje i tov po farmama i halama, i praćenje troškova i prihoda po istima.

- Matični podaci aplikacije
- Inkubatorska stanica
- Uzgoj purana
- Nesenje purana
- Tov purana
- Analiza - pregledi i izvještaji

   Image