ICE d.o.o. Pazin
ICE d.o.o. za izgradnju i upravljanje poslovnim informatičkim sustavima
Adresa: Prolaz Jože Šurana 1, P.P. 50, 52000 Pazin, Hrvatska

Osnovna djelatnost 62.01 Računalno programiranje (NKD 2007)
   
OIB 09989604453
MBS 040047449
Registarski sud Trgovački sud u Rijeci
Uprava  
Predsjednik uprave  Franko Bertoša
Član uprave  Mauricio Gašparini
Član uprave  Elvis Guštin
Temeljni kapital 18.000,00 kn
Žiro-račun 2402006-1100065930
Devizni račun  
IBAN  HR0524020061100065930
SWIFT  ESBCHR22