Vrijednosti

Povjerenje i poštovanje

Osnove svakog kvalitetnog poslovnog odnosa su povjerenje i poštovanje među suradnicima i partnerima. Poštuje se integritet i osobnost svakog pojedinca, kao što se i uvažava različitost mišljenja, kultura i običaja. Za ostvarenje vizije jednako su važni svaki proizvod, usluga i tržište, ali i svijest o tome da se naši suradnici i partneri mogu osloniti na nas.

 

Odgovornost

Prema suradnicima i partnerima ispunjavamo obećanja, izvršavamo preuzete obaveze te dovršavamo preuzeti posao do kraja, rješavajući sve probleme koje smatramo da je potrebno riješiti, bez potrebe da nas se na to upozori. I kao tim i kao svatko od nas pojedinačno odgovorni smo za sebe i svoj posao, ali i za uspjeh i dobrobit tvrtke u cijelosti. Dajući svoj maksimum u poslu pronalazimo najbolja ostvariva rješenja na dobrobit svih uključenih strana. Resursima tvrtke upravljamo prema načelima dobrog gospodara i odgovorno se ponašamo prema svim podacima do kojih dođemo radeći u ICE-u.

 

Usmjerenost prema partnerima i kupcima

Proaktivnim pristupom radu postižemo usmjerenost prema partnerima i kupcima koja uključuje razvijanje njihovog povjerenja. Predviđanjem njihovih potreba, te pružanjem informacija prije nego ih od nas zatraže, dokazujemo svoju efikasnost i efektivnost, koje su među ključnim faktorima podrške ICE partnerima i kupcima. Da bismo mogli ispuniti navedeno, kontinuirano pratimo tržišna zbivanja, te aktivno pristupamo našim partnerima težeći k tome da ICE bude njihov prvi izbor.

 

VrijednostiProaktivnost

Biti proaktivan podrazumijeva poduzetnost i inicijativu, kao i spremnost preuzimanja rizika. Nužno je razmišljati uvijek nekoliko koraka unaprijed kako bismo predvidjeli potrebe naših partnera i na njih unaprijed reagirali. Od nas se očekuje proaktivan odnos prema radu i samoinicijativnost u rješavanju zadataka te osobito pravovremenost u izvedbi. Kako je vrijeme jedini resurs koji se ne može obnavljati, kao mjerilo uspjeha smatra se ukupno vrijeme reakcije – od informacije, preko odluke, do konačnog rezultata

 

Pozitivno radno okruženje

Težimo postići ono o čemu govorimo i što pišemo, a temelji toga moraju biti u pozitivnoj okolini kojom smo svakodnevno okruženi. Među ostalim, to uključuje i održavanje svog radnog mjesta urednim i čistim. Održavanjem radnog elana vodimo se željom za uspjehom i postignućima, a ogovaranja suradnika ne podržavamo, niti odobravamo, niti sudjelujemo u njima. Moguće osobno nezadovoljstvo ne prenosimo na ostale članove tima i druge suradnike, već to osobno rješavamo na razini na kojoj se mogući problem i nalazi, odnosno na kojoj se može riješiti.

 

Organizacija koja uči

Stjecanje novih kompetencija osobna je odgovornost i obveza svakog od nas, a kreativni pristup u radu, otvorenost za nova znanja, prijedloge i iskustva, kao i sposobnost produkcije novih ideja, posebno se cijene i nagrađuju. Razvijamo i primjenjujemo sustav evaluacije učinka te mijenjamo ono što nije bilo dobro kontinuirano usklađujući procese i procedure sukladno promjenama koje se kontinuirano događaju. Razmjena znanja od iznimne je važnosti kako bi se povećalo ukupno, organizacijsko znanje – jedna od naših najvećih prednosti. Prijenos znanja i iskustava potiče se sudjelovanjem svih zaposlenih u specijalističkim i projektnim interdisciplinarnim timovima, internom pokretljivošću i sudjelovanjem u različitim poslovnim procesima koji nisu isključivo vezani uz „kućicu“ – odnosno naše radno mjesto. Svi mi, a osobito menadžment, dužni smo pružiti profesionalnu i ljudsku pomoć i podršku u procesima učenja naših suradnika.

 

VrijednostiRazvijanje timskog rada i duha

Razvijamo osjećaj zajedništva i kolegijalnost unutar tvrtke, vodeći se načelom „ICE je NAŠ prijatelj!“. To se osobito odnosi na pružanje stručne pomoći, savjeta, razmjenu iskustava i otvoreni protok informacija. Poštivanjem različitosti i sagledavanjem činjenica i situacija iz različitih kutova pridonosimo podizanju ICE radne i kulturne razine. Doprinos suradnika prepoznajemo i podržavamo, a uspjeh zajednički slavimo. Stoga posebno potičemo i afirmiramo timski rad, punu suradnju i multidisciplinarni pristup u različitim poslovnim projektima i zadacima.

 

Inovativnost

Počeli smo graditi ICE ne tako davno, i postali smo ovo što smo danas zahvaljujući i našoj znatiželji, entuzijazmu, stvaralačkom nemiru i prihvaćanju novih ideja. Novi problemi za nas predstavljaju izazove kojima treba spremno pristupiti otvorenog uma, pronalaziti rješenja i davati prijedloge unaprjeđivanja postojećih procesa i procedura. Pronalazeći nove načine zadovoljavanja potreba naših partnera, učenjem i inovativnošću stvaramo nove, dodatne vrijednosti.