SF LINKOVI


SF&F UDRUGE I KLUBOVI U HRVATSKOJ:

Sfera - Zagreb
Aurora - Rijeka
Sfinga - Kutina (Sfinga drugi link)
Albus - Pazin
Jules Verne Klub - Pazin
Gaia - Osijek
MOS Croatia (Starwars) - Zagreb
USS Croatia (Star Trek) - Zagreb
Solaris - Zadar


KONVENCIJE:

Sferakon - Zagreb
Istrakon - Pazin
Essekon - Osijek
Kutikon & Summer Session - Kutina
Rikon - Rijeka


SF UDRUGE U SUSJEDNIM DRŽAVAMA:

SRPSKO DRUŠTVO ZA NAUČNU FANTASTIKU - Beograd


E-ZINES, FANZINI NA WEBU, SF PORTALI I SLIČNO:

Ni riba ni meso - uređuje Vlatko Jurić Kokić
Via galactica - Osijek
Faust - Zadar
Parsek - glasilo udruge Sfera
Another World - Kutina
NoSf 
Mezmerine stranice fantastike 
Baza podataka SF priča 
X-FILES
Star Trek Centar
Misterije


STRANICE DOMAĆIH AUTORA:

Zoran Krušvar 
Vanja Spirin 
Tina Paunović 
Minela Benini


DOMAĆE STRANICE O SF&F PISCIMA:

Tolkien 
Jules Verne


NAKLADNICI:

Zagrebačka naklada


SLIKARI I ILUSTRATORI:

Goran Šarlija


GAMING:

hrvatske Magic the Gathering stranice 


WEB-KLUBOVI, FORUMI I MAILING-LISTE:

Hrvatski SF klub No1  
Mailing-lista Jules Verne Kluba  
Mailing-lista AGETI (Analytical Group for Extra-Terrestrial Information)  
Mailing-lista Faust-magazine  

U SUSJEDSTVU:

SF klub Sarajevo 
Znak Sagite - Beograd 


BACK TO PAZIN-FAN


 Sugestije za nove linkove su dobrodošle!