ORGANIZACIJSKI ODBOR 5. FESTIVALA FANTASTIČNE KNJIŽEVNOSTI U PAZINU OGLAŠAVA

  NATJEČAJ

 ZA VAMPIRSKE PRIČE

Ovim se natječajem traže priče iz žanrovskog spektra znanstvene fantastike - fantasyja - nadnaravnog horrora, koje na bilo koji način obrađuju ili koriste vampirsku tematiku.

Primaju se priče napisane na hrvatskom jeziku, duljine do 10 novinskih kartica (18.000 znakova, uključujući i razmake). Poželjno je da priče budu što kraće, ali to nije uvjet.

Priče koje se šalju na natječaj moraju biti originalne tj. neobjavljene. Neobjavljenom se pričom smatra priča koja još ni na koji način nije pružena na uvid javnosti u tiskanom ili u elektronskom mediju (uključujući i internet).

Priče treba slati u jednom primjerku otisnute na papiru, potpisane imenom i prezimenom autora, s detaljnim podacima o autoru u prilogu, uključujući kontakt-podatke, te kraći životopis i bibliografiju (materijal za "bilješku o piscu"). Priče ne treba potpisivati šifrom. U koverti s pričom otisnutom na papiru, OBAVEZNO treba priložiti i disketu ili CD s pričom u elektronskom obliku (u .rtf datoteci, bez posebnih formatiranja teksta).

Priče treba slati na adresu: Pučko otvoreno učilište u Pazinu (za vampirske priče), Šetalište Pazinske gimnazije 1, 52000 Pazin. Rok za slanje priča je 1. travnja 2006. godine.

Prosudbena komisija odabrat će najbolje priče za objavljivanje u zajedničkoj zbirci, koja će biti predstavljena na 5. Festivalu fantastične književnosti koji će se održati u Kringi i Pazinu, 11. i 12. kolovoza 2006. godine.

Priče odabrane za objavljivanje u zbirci se ne rangiraju i ne nagrađuju posebnim nagradama. Autori čije se priče odaberu za zbirku bit će pozvani da svoje priče predstave na spomenutom Festivalu.

Ukoliko se s vremenom ukažu mogućnosti da se, zahvaljujući nenadanoj naklonosti sponzora, neke priče ili autori ipak nagrade posebnim nagradama, takve će odabrati ista prosudbena komisija koja bira priče za objavljivanje.

Za ovaj natječaj i za ovu zbirku vampirska tematika je obavezna. Obavezno je i poštivanje propisane duljine od 10 kartica. Poželjno je, ali nipošto nije uvjet, da je vampirska priča radnjom smještena u Istru, i da se u njoj pojavljuje Jure Grando.

Organizatori i partneri u organizaciji 5. Festivala fantastične književnosti (Kringa-Pazin, 11-12. kolovoza 2006.): Udruga "Albus" Pazin, "Jules Verne klub" Pazin, Pučko otvoreno učilište u Pazinu, Turistička zajednica grada Pazina, Općina Tinjan, Mjesni odbor Kringa


BACK TO PAZIN-FAN