Pišite i za:

ISTRAKON 2006.

 Organizacijski odbor Sedme istarske konvencije fantastike i SF-a

“ISTRAKON 2006” raspisuje

NATJEČAJ

ZA KRATKU SF & F  PRIČU

1. Na natječaj se mogu slati samo neobjavljene SF ili fantasy priče, do 5 kartica dužine (do 9000 znakova, uključujući i razmake, ni znaka više), pisane na hrvatskom jeziku.
2. Tekst mora biti otipkan ili isprintan u jednom primjerku, na pisaćem stroju ili PC-u, a obavezno je priložiti i disketu. Svaki autor može poslati najviše tri priče.
3. Natječaj je anoniman.
4. Rad mora biti obilježen šifrom. Rješenje šifre - puno ime i prezime, adresu i broj telefona, te eventualno e-mail adresu, treba priložiti u zasebnom i zatvorenom pismu.
5. Dodjeljuju se tri novčane nagrade:

-
Prva nagrada u iznosu od 1.500,00 kn
-
Druga nagrada u iznosu od 800,00 kn
-
Treća nagrada u iznosu od 500,00 kn.

6. Ocjenjivački odbor zadržava pravo ne dodijeliti nagrade ako tekstovi ne zadovolje kvalitetom ili uvjetima.
7. Krajnji rok za slanje radova je 15. 01. 2006. godine. Radovi se šalju poštom na adresu:

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE U PAZINU (za Istrakon)
Šetalište Pazinske gimnazije 1
52000 P A Z I N

8. Nagrade će biti uručene 1. travnja 2006. godine na Sedmoj istarskoj konvenciji fantastike i SF-a "ISTRAKON 2006"  u Pazinu.
9. Posebna nagrada dodijelit će se za priču koja najbolje obradi neku istarsku temu.

10. Ako prosudbena komisija veći broj pristiglih radova ocijeni iznimno kvalitetnima, odabrane priče objavit će se u zajedničkoj zbirci kratkih SF priča.


BACK TO PAZIN-FAN