Pišite i za:
ISTRAKON 2004.

 Organizacijski odbor Pete  istarske konvencije fantastike i SF-a “ISTRAKON 2004” raspisuje

 NATJEČAJ
ZA KRATKU SF & F  PRIČU

1. Na natječaj se mogu slati samo neobjavljene  SF ili fantasy priče, do 5 kartica dužine (do 9000 znakova, ni znaka više), pisane na hrvatskom jeziku.

2. Tekst mora biti otipkan ili isprintan u jednom primjerku, na pisaćem stroju ili PC-u, a obavezno je priložiti i disketu. Svaki autor može poslati najviše tri priče.

3. Natječaj je anoniman.

4. Rad mora biti obilježen šifrom. Rješenje šifre - puno ime i prezime, adresu i broj telefona, te eventualno e-mail adresu, treba priložiti u zasebnom i zatvorenom pismu.

5. Dodjeljuju se tri novčane nagrade:
- Prva nagrada u iznosu od 1.500,00 kn
- Druga nagrada u iznosu od 800,00 kn

- Treća nagrada u iznosu od 500,00 kn.

6. Ocjenjivački odbor zadržava pravo ne dodijeliti nagrade ako tekstovi ne zadovolje kvalitetom ili uvjetima.

7. Krajnji rok za slanje radova je 31.01.2004. godine.

8. Radovi se šalju poštom na adresu:

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE U PAZINU
Šetalište Pazinske gimnazije 1
52000 P A Z I N

9. Nagrade će biti uručene u ožujku 2004. godine na Petoj istarskoj konvenciji fantastike i SF-a "ISTRAKON 2004"  u Pazinu.

10. Ako prosudbena komisija veći broj pristiglih radova ocijeni iznimno kvalitetnima, odabrane priče objavit će se u zajedničkoj zbirci kratkih SF priča.


BACK TO PAZIN-FAN