Jules Verne: MATIJAŠ SANDORF
Mathias Sandorf
(1885)

    Mathias Sandorf, mađarski plemić, zajedno sa svojim prijateljima Ladislavom Zathmarom i Stjepanom Bathoryem u Trstu priprema urotu za rušenje Austro-Ugarske monarhije. Sarcany i Zirone, dva probisvijeta, uspiju se domoći šifrirane poruke u kući gdje se urotnici okupljaju. Zajedno sa tršćanskim bankarom, Silasom Toronthalom, kojemu ni mutni poslovi nisu strani, odaju plemiće policiji iz vlastitih interesa.
    Tri plemića nakon suđenja odvode kočijom iz Trsta do Pazinske tvrđave. Grof Sandorf čuo je od stražara, igrom slučaja, zahvaljujući akustici svodova Pazinske tvrđave, imena izdajica, pa odlučuje pobjeći i osvetiti se. On i Stjepan Bathory bježe iz zatvora spuštajući se gromobranom niz zidine tvrđave u bujicu Pazinčice odnosno Fojbe. Voda ih podzemljem odnosi do Limskog kanala, odakle dolaze do Rovinja, gdje ih ribar Feratto skriva u svojoj kući od žandara, izlažući sebe i svoju djecu životnoj opasnosti. Španjolac Carpena ih otkriva žandarima da bi napakostio ribaru. U bijegu je Stjepan Bathory ubijen a grof, skočivši s rovinjske stijene u more, uspije pobjeći.
    Nakon petnaest godina, na sajmu u Dubrovniku nastupaju ulični zabavljači Jezičak Pescade i Rt Matifou. Rt Matifou spašava od nesreće brod doktora Antekirtta koji treba pristati u dubrovačku luku, nakon čega ih dr. Antekirtta uzima u svoju službu. U Dubrovniku živi udovica Bathory sa sinom Petrom te obitelj bankara Toronthala, kći Sava i njegova žena. Petar Bathory i Sava Toronthal se zaljube. Sarcany dolazi u grad u namjeri da oženi Savu i domogne se njezinog imetka. Dr. Antekirtt je nepoznata porijekla, putuje Sredozemljem i traži izdajnike, a kad doktor Petru Bathoryu objasni sve o svojoj prošlosti, sadašnjim namjerama i želji da osveti smrt njegova oca, Petar postaje njegova desna ruka.
    Nakon oluje u kojoj mu je zamalo stradao brod, dr. Antekirtt na Malti susreće Luigija i Mariju Feratto, djecu ribara Feratta koji mu je spasio život, te ih povede na otok Antekirttu. Doktor odlazi na Siciliju tražeći Zironea i Sarcanya. Dolazi do obračuna u podnožju vulkana Etne u kojem pogiba prvi izdajnik, Zirone.
    Slijedećeg izdajnika, Carpenu, doktor je oteo iz kaznionice u Ceuti koristeći svoje hinotičke moći. Tijekom potrage za posljednjom dvojicom, Thoronthalom i Sarcanyjem, saznaje se da je Sava kći Mathiasa Sandorfa koju su oteli bankar i Sarcany da bi se domogli imetka. Sava je skrivena negdje u Africi, i pod budnim okom Marokanke Namir pripremaju njenu udaju za Sarcanya. Petar i doktor dolaze u Tripolitaniju gdje je Sava bila zatvorena u domu Sidija Hazama. Cirkuskom vještinom Pescade ulazi u kuću za vrijeme Svetkovine roda, velikog slavlja po ulicama grada, i oslobađa Savu. Bijesan zbog spriječenog vjenčanja, Sarcany s vojskom gusara napada otok Antekirttu, ali gusari doživljavaju potpuni poraz, a Sarcany napokon biva uhvaćen.
    Petar i Sava se vjenčaju, udovica Bathory živi sa njima na otoku. Zatvorenike Carpenu, Toronthala i Sarcanya uništi eksplozija otočića Kencrofa koji je u tlu imao ukopane električne sprave, pripremljene za obranu od gusara. "I tako nas je Bog poštedio da ne doživimo užas smaknuća" - reče grof Sandorf, i više ništa nije ometalo život maloj zajednici na sretnom otoku Antekirtti.

Priredila: Ana Fornažar
Sažetak prema izdanju: "Matijaš Sandorf", Grafički zavod Hrvatske, Zagreb 1988., prijevod: Morana Čale Knežević


Povratak na stranicu "Čitajte Julesa Vernea"