ČITAJTE JULESA VERNEA

Za sve poklonike djela Julesa Vernea (i one koji će to tek postati), priredili smo sažetke sadržaja dostupnih nam romana Julesa Vernea.
Svaki naslov u popisu predstavlja link na zasebnu stranicu sa sadržajem tog romana, uz osnovne bibliografske podatke i slike naslovnica tog romana. Romani su poredani kronološkim slijedom nastanka. Lista naslova čije sadržaje predstavljamo rasti će dok ne pročitamo i predstavimo sve romane Julesa Vernea. Nadamo se da će vam ovi sažeci biti poticaj za čitanje cjelovitih Verneovih djela, i potpunije upoznavanje ovog osebujnog pisca.
Ugodno čitanje želi vam "Jules Verne Klub"!

PUT U SREDIŠTE ZEMLJE (1864)
DVADESET TISUĆA LIGA POD MORIMA (1870)
DOŽIVLJAJI TROJICE RUSA I TROJICE ENGLEZA U JUŽNOJ AFRICI (1872)
PUT OKO SVIJETA U OSAMDESET DANA (1873)
DOKTOR OX (1874)
TAJANSTVENI OTOK (1874)
MICHEL STROGOFF ili CAREV GLASNIK (1876)
HECTOR SERVADAC (1877)
DJECA KAPETANA GRANTA (1878)
PETSTO BEGUMINIH MILIJUNA (1879)
ŠKOLA ZA ROBINZONE (1881)
MATHIAS SANDORF (1885)
DVORAC U KARPATIMA (1892)

Povratak na "Jules Verne Klub"

Posljednji put dopunjeno 12. prosinca 1998.

 Preporučujemo i stranicu "Svi romani Julesa Vernea"