JULES VERNE - BIBLIOGRAFSKE STRANICE
Zadnja dopuna: 16. ožujak 2001.


SVA DJELA JULESA VERNEA

Kronološki popis svih djela Julesa Vernea s godinom prvog izdanja, naslovom izvornika, i kratkim sadržajem

HRVATSKA IZDANJA DJELA JULESA VERNEA

Cjelovita bibliografija svih hrvatskih izdanja djela Julesa Vernea od 1875. godine do danas, sa slikama pedesetak naslovnih stranica

SVJETSKA BIBLIOGRAFIJA ROMANA "MATHIAS SANDORF"

Bibliografski podaci o izdanjima romana "Mathias Sandorf" u 23 zemlje svijeta (zasad), sa slikama tridesetak naslovnica


Slovenska izdanja djela Julesa Vernea

Srpska izdanja djela Julesa Vernea

Usporedna tablica naslova djela Julesa Vernea


Povratak na Jules Verne Klub - Back to Jules Verne Club