DJELA JULESA VERNEA - POPIS SLOVENSKIH IZDANJA


1878 - Potovanje okolo sveta v 80 dneh - Ljubljana - Davorin Hostnik


1910 - Kapitan Hatteras ali Angleži na severnen tečaju - Gorica - O. I.


1921 - Mojster Caharija - Drama v zraku - ? - Ljubljana - E. V. - ?


1922 - Kaj si je izmislil doktor Oks - Ljubljana - E. V. (?)


1923 - Carski sel, del 1. - Slovenske večernice, zv.76 - ??? - A. R. Prevalje? - Michel Strogoff


1926 - Otroka kapitana Granta - ? - Ljubljana - A. B. - Les enfants du capitaine Grant


1932 - Dvajset tisoč milj pod morjem (Kapitan Nemo) - ? - Ljubljana - ? - Vingt mille lieues sous les mers


1940 - Južna zvezda - Dežela demantov (?) - SLO  Celje - Anton Anžić


1946 - Potovanje v sredino Zemlje - Mladinska knjiga - Ljubljana - Karlo Kocjančič - Voyage au centre de la terre


1948 - Skrivnostni otok - Mladinska knjiga - Ljubljana - Janez Gradišnik - L'ile mysterieuse


1949 - Petnajstletni kapitan - Mladinska knjiga - Ljubljana - Janez Gradišnik - Un capitaine de quinze ans


1951 - Otroka kapitana Granta 1-2 - Mladinska knjiga - Ljubljana - Anton Bajec - Les enfants du capitaine Grant


1953 - Potovanje na Luno - Mladinska knjiga - Ljubljana - Ivan Črnagoj - De la Terre a la Lune


1955 - Carski sel - Založba Obzorja - Maribor - A. R. - Michel Strogoff


1956 - Skrivnostni otok - Mladinska knjiga - Ljubljana - Janez Gradišnik - L'ile mysterieuse


1956 - Dvajset tisoč milj pod morjem 1-2 - Mladinska knjiga - Ljubljana - Janko Moder - Vingt mille lieues sous les mers


1959 - V osemdesetih dneh okoli sveta - Mladinska knjiga - Ljubljana - France in Bogo Stopar - Le tour du monde en 80 jours


1960 - Petnajstletni kapitan - Mladinska knjiga - Ljubljana - Janez Gradišnik - Un capitaine de quinze ans


1967 - V 80 dneh okrog sveta - SLO-SRB - Državna založba Slovenije + Nolit - Ljubljana - Beograd - ? - Le tour du monde en 80 jours


1968 - Skrivnostni otok - Tehniška založba Slovenije - Ljubljana - Janez Gradišnik - L'ile mysterieuse


1968 - Otroka kapitana Granta - Tehniška založba Slovenije - Ljubljana - Anton Bajec - Les enfants du capitaine Grant


1969 - V osemdesetih dneh okoli sveta + Pet tednev v balonu - Tehniška založba Slovenije - Ljubljana - France in Bogo Stopar - Le tour du monde en 80 jours + Cinq semaines en ballon


1970 - Petnajstletni kapitan - Mladinska knjiga - Ljubljana - Janez Gradišnik - Un capitaine de quinze ans


1970 - Otroka kapitana Granta 1-2 - Mladinska knjiga - Ljubljana - Anton Bajec - Les enfants du capitaine Grant


1970 - Pet tednev v balonu - Mladinska knjiga - Ljubljana - Jože Stabej - Cinq semaines en ballon


1970 - Potovanje na Luno - Mladinska knjiga - Ljubljana - Ivan Črnagoj - De la Terre a la Lune


1970 - Potovanje okoli sveta v 80 dneh - Mladinska knjiga - Ljubljana - France in Bogo Stopar - Le tour du monde en 80 jours


1970 - Potovanje v središče zemlje - Mladinska knjiga - Ljubljana - Janko Moder - Voyage au centre de la Terre


1970 - Skrivnostni otok - Mladinska knjiga - Ljubljana - Janez Gradišnik - L'ile mysterieuse


1970 - Carski sel - Mladinska knjiga - Ljubljana - Janko Moder - Michel Strogoff


1970 - Dvajset tisoč milj pod morjem - Mladinska knjiga - Ljubljana - Janko Moder - Vingt mille lieues sous les mers


1970 - Jangada + Dve leti na počitnicah - Tehniška založba Slovenije - Ljubljana - Boris Verbič (Jangada), Bogdan Gradišnik (Dve leti…) - La jangada + Deuc ans de vacances


1971 - Potovanje v sredino zemlje + Dogodovščine kapitana Hatterasa - Tehniška založba Slovenije - Ljubljana - Bogo Stopar - Voyage au centre de la Terre + Voyages et aventures du capitaine Hatteras


1972 - Mathias Sandorf 1-2 - Tehniška založba Slovenije - Ljubljana - Boris Verbič - Mathias Sandorf


1973 - Bajna dediščina + Svojeglavi Keraban - Tehniška založba Slovenije - Ljubljana - Bogo Stopar - Les cinq cents millions de la Begum +


1975 - Skrivnostni otok 1-2 - Mladinska knjiga - Ljubljana - Janez Gradišnik - L'ile mysterieuse


1976 - V pričo zastave + Dnevnik o Chancellorju - Tehniška založba Slovenije - Ljubljana - Franc Stopar, Boris Verbič - Face au drapeu + Le Chancellor


1976 - Šola za Robinzone + Drama v Livoniji - Tehniška založba Slovenije - Ljubljana - Boris Verbič - L'ecole des Robinsons + Un drame en Livonie


1976 - Hiša na paro - Tehniška založba Slovenije - Ljubljana - Boris Verbič - Maison a vapeur


1976 - Petnajstletni kapitan 1-2 - Mladinska knjiga - Ljubljana - Janez Gradišnik - Un capitaine de quinze ans


1977 - Sever v spopadu z Jugom - Tehniška založba Slovenije - Ljubljana - Bogo Stopar - Nord contre Sud


1977 - Otočje v ognju - Tehniška založba Slovenije - Ljubljana - Bogo Stopar - L'archipel en feu


1977 - V osemdesetih dneh okoli sveta - Tehniška založba Slovenije - Ljubljana - Franc Stopar - Le tour du monde en 80 jours


1977 - Skrivnostni otok - Tehniška založba Slovenije - Ljubljana - Janez Gradišnik - L'ile mysterieuse


1977 - Pet tednov v balonu - Tehniška založba Slovenije - Ljubljana - Bogo Stopar - Cinq semaines en ballon


1977 - Gospodar sveta - Tehniška založba Slovenije - Ljubljana - Boris Verbič - Maitre du monde


1977 - Otroka kapitana Granta - Tehniška založba Slovenije - Ljubljana - Anton Bajec - Les enfants du capitaine Grant


1978 - Skrivnostni otok 1-2 - Mladinska knjiga - Ljubljana - Janez Gradišnik - L'ile mysterieuse


1978 - Potovanje okoli sveta v 80 dneh - Mladinska knjiga - Ljubljana - France in Bogo Stopar - Le tour du monde en 80 jours


1978 - Ledena sfinga - Tehniška založba Slovenije - Ljubljana - Boris M. Verbič - La sphynx des glaces


1979 - Petnajstletni kapitan 1-2 - Mladinska knjiga - Ljubljana  Un capitaine de quinze ans


1979 - Hector Servadac - Tehniška založba Slovenije - Ljubljana - Boris M. Verbič - Hector Servadac


1981 - Otroka kapitana Granta 1-2 - Mladinska knjiga - Ljubljana - Anton Bajec - Les enfants du capitaine Grant


1983 - Plavajoči otok 1-2 - Tehniška založba Slovenije - Ljubljana - Boris M. Verbič - L'Ile a helice


1983 - Petnajstletni kapitan 1-2 - Mladinska knjiga - Ljubljana - Janez Gradišnik - Un capitaine de quinze ans


1984 - Grad v Karpatih + Zeleni žarek - Tehniška založba Slovenije - Ljubljana - Boris M. Verbič - Le chateau des Carpathes + Le rayon vert


1984 - Ujetniki polarnega ledu 1-2 - Tehniška založba Slovenije - Ljubljana - Boris M. Verbič - Le pays des fourrures


1986 - Otroka kapitana Granta 1-2 - Tehniška založba Slovenije - Ljubljana - Anton Bajec - Les enfants du capitaine Grant


1986 - Potovanje v sredino Zemlje - Tehniška založba Slovenije - Ljubljana - Bogo Stopar - Voyage au centre de la terre


1986 - Južna zvezda - dežela diamantov - Tehniška založba Slovenije - Ljubljana - Boris M. Verbič - L'etoile du sud


1986 - Skrivnostni otok 1-2 - Tehniška založba Slovenije - Ljubljana - Janez Gradišnik - L'ile mysterieuse


1989 - V osemdesetih dneh okoli sveta - Tehniška založba Slovenije - Ljubljana - Franc Stopar - Le tour du monde en 80 jours


  Povratak na bibliografske stranice