7. DANI JULESA VERNEA
Pazin, 21-27. lipnja 2004.

7th Jules Verne's Days in Pazin - 21th to 27th of June 2004

PROGRAM:

UTORAK, 22. lipnja 2004. * TUESDAY, 22th of June 2004

Avanturistički pohod stazom Mathiasa Sandorfa
Pazin-Kanfanar (vlakom) - Dvigrad (pješice) - Limska Draga - Limski kanal (biciklom) - Rovinj (brodom) - Pazin (autobusom)
više>>>
Adventouristic trip: on the footsteps of Mathias Sandorf
Pazin-Kanfanar (by train) - Dvigrad (walking) - Limska Draga - Limski kanal (by bike) - Rovinj (by boat) - Pazin (by bus)

PETAK, 25. lipnja 2004. * FRIDAY, 25. of June 2004:

11:00 - Na vodopadu Zarečki krov
Vaterpolo turnir
Nastupa najviše 16 šesteročlanih ekipa (5+ 1 rezerva). Prijave ekipa do srijede 23.06. u TZ grada Pazina. Utakmica traje 2x 5 min kotizacija 50 kn po ekipi. Hrana i piće osigurani. Za sve dodatne informacije 091 5091 802 (Toni Erdfeld). Brojni dodatni sadržaji kao npr izložba slika pazinskih autora na penjalištu, podizanje svjetloplave zastave kao znak čistoće vode za kupanje, navečer zabava uz domaće DJ-e. POSEBNA ATRAKCIJA: natjecanje u skokovima s vodopada!!!!

11:00 - Waterfall Zarečki krov
Waterpollo tournament
20:00 - selo HEKI: Festival fantastične književnosti - prva večer   20:00 - willage of HEKI: Fantastic literature Festival (first reading)

SUBOTA, 26. lipnja 2004. * SATURDAY, 26th of June 2004:

Na Mostu Sv. Jožefa na Rijavcu i kod Tomažinovog mlina u 10:30
Velika nagrada staroga mlina
Pustolovna utrka za djecu od 10 do 16 godina
više>>>

St. Joseph Bridge at Rijavac, near the Tomažin's mill - 10:30
Old Mill Grand Prix
Adventouristic race for children from 10 do 16

10:00-16:00 - Festival fantastične književnosti - literarna radionica za mlade pisce   10:00-16:00 - Fantastic literature Festival (workshop)
Most Vršić, Pazinska jama, oko 13:00 
Rope jump - prezentacija
 (www.ropejump.tk)
Bridge of Vršić (across the Pazin Pit) - 13:00
Rope jump - presentation
 (www.ropejump.tk)
20:00 - Kaštel:
Festival fantastične književnosti - druga večer
20:00 - Kaštel:
Fantastic literature Festival (second reading)

NEDJELJA, 27. lipnja 2004. * SUNDAY, 27th of June 2004:

 DAN JULESA VERNEA
15:00: ulicama Pazina:
 
Sprovođenje Matijaša Sandorfa u zatvor u Pazinskom kaštelu

JULES VERNE'S DAY
15:00: streets of Pazin:
 
Escorting of Mathias Sandorf to the jail in Pazin Castle

16:00 - Kaštel:
Suđenje Matijašu Sandorfu
16:00 - Pazin Castle:
Trial to Mathias Sandorf
17.30 - Terasa Hotela Lovac, Pazin:
Avanturistička utrka "Put oko Pazina u 80 minuta"
 (informacije i prijave: Turistička zajednica grada Pazina, 052-622-460)
17.30 - Hotel Lovac in Pazin:
Adventouristic race "Around the Pazin in 80 minutes"
 (information and applications: Pazin Touristic office, 052-622-460)
Podizanje balona na topli zrak Rising the hot-air balloon
Jules Verne pizze
Glazbeni i zabavni program
Jules Verne pizzas
Music and entertainment

RADUJEMO SE VAŠEM DOLASKU i 2005! * WE ARE HAPPY TO MEET YOU IN PAZIN 2005!

8. DANI JULESA VERNEA
Pazin, 20-26. lipnja 2005.

8th Jules Verne's Days in Pazin - 20th to 26th of June 2005


Information - informacije:

Jules Verne Klub Pazin - Turistički ured

Franine i Jurine 14, 52000 Pazin, Croatia

tel/fax: ++385-52 622-460

e-mail: tz-pazin@pu.tel.hr , davor.sisovic@pu.htnet.hr


Povratak na Dane Julesa Vernea * Povratak na PAZIN-FAN


BACK TO JULES VERNE CLUB