PROGRAM
PRVOG "DANA JULESA VERNEA" U PAZINU
26. lipnja 1998.

Izložbe
Promocije
Igre
Jules Verne u eteru   
 Povratak na Dani Julesa Vernea

  Jules Verne Klub