SADRŽAJ
6. broja Biltena


Naslovna

IMPRESSUM I POPIS NOVIH ČLANOVA
2000. - GODINA JULESA VERNEA
DANI JULESA VERNEA 1999.
"MATHIAS  SANDORF" U MAĐARSKOJ
RAZGOVOR: JEAN-MICHEL MARGOT
DAN PAZINSKE JAME 1999.
DRUGI ROĐENDAN "JULES VERNE KLUBA"
NOVE KNJIGE, NOVI ČLANOVI
NOVOSTI IZ SVIJETA JULESA VERNEA
JULES VERNE U KAVANI MITTERBURG
IZLOŽBA U PARMI
PREDSTAVLJAMO ROMANE JULESA VERNEA: "PLOVEĆI OTOK"
ROLE PLAYING GAMES - IGRE ULOGA
ALAN FORD NA PUTU OKO SVIJETA U 80 DANA
NOVE KNJIGE


SVI BILTENI "JULES VERNE KLUBA"